My Actifit Report Card: września 22 2018

in actifit •  last year

No to żem dzisiaj pochodził :) Nie ma to jak wypad dużą, zorganizowaną grupą znajomych wraz z całym przychówkiem po urokliwych terenach dolinek krakowskich :) Ta liczba około 37 tysięcy kroków zrobiona została podczas wędrówki na dystansie około 20 km :)

37449
Walking

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congrats! You just reached the top level milestone via using Actifit fitness tracker and provided Proof of Activity!
You accordingly gained 100 Actifit tokens for attaining 37449 tracked activity!
You also received an 4.42% upvote via @actifit account.